Kontakt, Äspingebygdens byaförening
Margot Hägg
Tel: 0415-940 61
E-post:margot.hagg@aspinge.se

Nu är vår bok färdig för försäljning

Vid frågor kontakta oss från cirkeln:
Margot Hägg 0415-940 61
Elsa Diebig 0415-940 43
Börje Olsson 046-25 70 34
Nils-Erik Persson 070-85 33 027
Yvonne Åkesson 070-51 85 953

Lite information från
Äspingebygdens Byaförening
.

Som alla vid det här laget känner till, så håller Covid 19 hela Sverige i ”karantän”.
Äspinge Byaförening är inget undantag. Därför har vi inga aktiviteter resten av 2020. Styrelsen har vid sitt försenade årsmöte kommit fram till att medlemsavgiften för 2020 även ska gälla under 2021.
Vårt mål är att försöka genomföra årsmötet den 18 april 2021. Eventuellt andra aktiviteter får vi återkomma med senare. Förhoppningsvis, så varar pandemin inte i evighet.
Med hopp om att Ni/Du är i god form och inte har drabbats av Corona, så önskar vi er alla


God Jul och Gott Nytt År Styrelsen