Föreningen verkar för att Äspingebygden blir en god livsmiljö för alla dess invånare.


- skall främja aktiviteter på bygden och vara kontaktorgan gentemot stat och kommun då det gäller att driva frågor som påverkar livsmiljön i området.

- är ideell, opolitisk och öppen för alla som vill verka för dess ändamål.

Välkommen med synpunkter och frågor!

Äspingebygdens Byaförening välkomnar nya medlemmar!Information:

- Medlemsavgiften är 75:-/vuxen och 10:-/barn (upp till 18 år).
- Vårt bankgiro är 5570-3268
- Swish nr 123 346 44 76
Glöm ej att ange namn och adress tydligt vid inbetalning av medlemsavgift.


Medlemmar Föreningen har 60 st medlemmar. Vi har valt att inte gå ut med namnen på alla medlemmar utan endast de som är med i styrelsen. Föreningens Stadgar