Grannsamverkan


Äspinge, Råset, Stavröd och Gammalstorp är tillsammans med Länsförsäkringar Skåne, Polisen och Räddningstjänst med i nätverket GRANNAR MOT BROTTKontaktpersoner är:
Thomas Hägg, Äspinge Råset Stavröd
Kerstin Hansson, Gammalstorp


GRANNAR MOT BROTT, ett projekt som jobbar aktivt för att påverka ett högre säkerhetsarbete ute hos de boende som leder till en tryggare och förbättrad närmiljö.

Syfte och målsättningen är att minska antalet inbrott och skadegörelse, förebygga brand samt vattenskador.

Du kan få en billigare villahem- eller hemförsäkring om du är med i Grannsamverkan mot brott.

För ytterligare information ta kontakt med Länsförsäkringar Skåne tel 042-24 93 11 eller på www.lansforsakringar.se/skane .


Några viktiga punkter för att säkra ditt hem:


INBROTT Lås ordentligt Meddela grannar när du reser bort Vidarekoppla din telefon till mobil el.dyl.

BRAND Brandvarnare Brandsläckare Jordfelsbrytare Släck levande ljus

VATTEN Kontrollera alla vattenanslutningar Märk ut var huvudkran för inkommande vatten sitter och hur du stänger den om olyckan är framme